• 07:00 13/09/2015
    Du ký mảnh đất Tây Nguyên những ngày nắng
    Emdep.vn - Đến với Tây Nguyên nhiều người sẽ nghĩ ngay tới vựa cà phê nổi tiếng của miền đất đỏ Bazan nắng gió, với những đại ngàn cao su, và điệu Cồng Chiêng giàu giá trị văn hóa dân tộc.