• 14:00 20/02/2016
    Cầu sông Kwai, câu chuyện lịch sử
    Emdep.vn - Cầu sông Kwai ở Thái Lan không chỉ là một biểu tượng về quá khứ đau buồn của những dân phu bị đàn áp trong chiến tranh thế giới lần hai mà ngày nay còn trở thành một biểu tượng du lịch của tỉnh Kanchanaburi.