• 10:00 14/10/2015
    Những câu hỏi khiến gái ế “phát điên!”
    Emdep.vn - Sao lại phải nghe theo lời xúi bẩy “thôi già rồi còn cành cao gì, nhắm mắt mà vơ bừa một thằng rồi cho nó vào rọ là xong”? Là “nó” vào rọ hay là mình vào rọ đây hả mồm thiên hạ?