• 19:00 15/12/2016
    Sẽ cấp BHYT cho 230.000 người nhiễm HIV/AIDS
    Emdep.vn - Đây là một trong những điểm mới được đưa vào dự thảo nghị định bổ sung và sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế (BHYT) dự kiến được ký ban hành trong vài tuần tới và có hiệu lực từ tháng 2-2017.