• 17:49 07/04/2017
    Quá nhiều áp lực cuộc sống, ai dễ bị mắc trầm cảm nhất?
    Emdep.vn - Khởi phát của đợt trầm cảm đầu tiên có thể không hoàn toàn ngăn ngừa được nhưng ở một mức độ nào đó, lối sống cân bằng với ngủ đủ, chế độ ăn cân đối và tập luyện thể dục thể thao thường xuyên có thể giúp phòng ngừa trầm cảm.