• 06:00 25/04/2016
    Cảm ơn anh vì đã bước qua em
    Emdep.vn - Đã có khi em nghĩ chuyện chúng mình hết duyên nợ thì thôi, đừng phán xét gì nhau. Nhưng hôm nay thì em đành nói, thật may mắn cho em là đừng dừng lại mối quan hệ với kẻ chẳng ra gì. Là anh!