• 16:50 15/06/2015
    Xông hơi thế nào cho đúng?
    Emdep.vn - Xông hơi hay sauna là liệu pháp hữu ích được người xưa dùng cho đến nay, tuy nhiên khi xông hơi cũng cần lưu ý những mẹo sau đây để đảm bảo không hại sức khỏe.