• 22:00 07/12/2016
    Cách vắt trữ sữa non an toàn cho mẹ bầu
    Emdep.vn - Vắt sữa non bằng tay và dự trữ “Sữa vàng đầu tiên” từ trước khi sinh là một kỹ năng cần thiết cho các bà mẹ. Ngay sau khi sinh, bé cần được bú hoàn toàn sữa vàng đầu tiên của mẹ trực tiếp, nhưng nếu con phải cách ly mẹ, hoặc mẹ mổ đẻ, con cũng có sẵn sữa non của mẹ làm phương án dự phòng.