• 09:43 27/04/2016
    Nghệ thuật từ chức
    Emdep.vn - Khi bạn đã hoặc muốn tìm công việc tốt hơn cho mình thì việc chủ động xin từ chức không phải là một việc xấu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng rời khỏi nơi làm việc cũ không có nghĩa là bạn “muốn làm gì thì làm”.