• 19:00 01/12/2015
    Cách rặn đẻ giúp mẹ sinh bé yêu trong "tích tắc"
    Emdep.vn - Biết cách rặn đẻ đúng phương pháp là mẹ đã thành công 90% trong tiến trình đẻ thường của mình rồi. Phần còn lại, chỉ cần mẹ bình tĩnh và cố gắng một chút, việc sinh nở sẽ suôn sẻ thôi.