• 06:00 02/09/2015
    Muôn kiểu gái ế!
    Emdep.vn - Gái ế thời nay thì đa dạng và phong phú lắm, cái ế không phải là cái “bị động” mà các cô gái hiện đại lựa chọn cho mình con đường để trở thành gái ế. Ế - theo nghĩa hiện đại có nghĩa là các cô gái biết yêu bản thân mình!