• 16:58 23/09/2016
    Nhiều sản phẩm “rác” bán trên facebook
    Emdep.vn - Các sản phẩm này thường có yếu tố lạ, xuất xứ Trung Quốc, chỉ dùng thời gian ngắn là hư hỏng, và khi khách hàng liên hệ trả thì người bán "mất tích".