• 09:00 22/10/2016
    Bí mật của sợi mì Ý hiếm nhất thế giới
    Emdep.vn - Trên thế giới còn 3 phụ nữ nắm giữ bí mật để làm ra su filindeu - món mì pasta hiếm nhất thế giới. Công thức để làm ra nó chỉ được truyền cho những người con gái của dòng họ Abriani.