• 19:25 23/10/2016
    Hà Nội tạm dừng hoạt động bến thủy hồ Tây
    Emdep.vn - Do không đảm bảo các điều kiện hoạt động và để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, xử lý môi trường hồ Tây, thành phố đã có văn bản tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa hồ Tây.