• 07:00 02/07/2015
    Khốn khổ vì lọt mắt xanh "đầu gấu"!
    Emdep.vn - Con gái thì ai mà chẳng thích có người theo đuổi, nhưng mà lọt vào mắt xanh của một đầu gấu như trường hợp của Linh thì chắc chẳng ai muốn.