• 09:00 10/08/2015
    Đã làm nhân tình còn bị bạn thân cướp bồ!
    Emdep.vn - Nhưng ngay trong bữa cơm cảm ơn người tình của tôi vì đã giúp đỡ bạn tôi vào công ty, tôi đã thấy cô ấy cứ nhìn anh đầy ẩn ý. Suýt giật mình, ly rượu trên tay tôi muốn rơi cả xuống, vì anh ấy cũng nhìn cô, như thể hai người mê nhau lâu lắm rồi...