• 15:00 02/11/2015
    Bạn gái cứ mở miệng là "tiền, tiền"
    Emdep.vn - Người yêu tôi có một sở thích thực tế đến mức thô thiển. Với em “tiền giải quyết mọi vấn đề”. Cũng chính cái sở thích đó mà nhiều lần tôi chỉ ước giá như có cái lỗ để chui vào vì cảm thấy mất mặt với bạn bè.