• 08:01 01/06/2017
    Ngày bán 2 tạ chè bưởi, cô sinh viên thu nhanh 9 triệu
    Emdep.vn - Để cạnh tranh nhau, thay vì bán chè bưởi theo cốc, nhiều người giờ chuyển qua bán theo cân. Nhờ đó, một số người bán được cả tạ chè, thậm chí là 2 tạ chè bưởi, thu về gần chục triệu đồng/ngày.