• 06:00 08/08/2016
    Có nên mua chung cư view nhìn ra bãi tha ma?
    Emdep.vn - Theo quan niệm phong thủy, nhà ở là nơi hai khí âm, dương hội tụ với nhau. Theo đó, nhà ở cần tránh xa những nơi âm khí nặng nề như nghĩa địa, đền chùa, miếu mạo.