• 19:00 25/09/2016
    Tôi chưa bao giờ cố gắng để trở thành “bà mẹ điểm 10”
    Emdep.vn - “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Hiển nhiên, con cái sẽ được thừa hưởng một phần nét tính cách từ cả ba và mẹ, nhưng chúng cũng có những nét tính cách riêng mà dù thích hay không, chúng ta cũng không thể mạnh tay “can thiệp” được.