• 08:00 23/10/2015
    "Nô bộc" nơi công sở
    Emdep.vn - Nga thật sự đã nếm đủ những cung bậc khác nhau của việc làm "nô bộc" ở chốn công sở . Vốn dĩ, việc cả nhóm đóng tiền ăn quà vặt trở thành niềm vui, giúp mọi người gắn kết với nhau trong công việc hơn, thì đằng này, chỗ Nga làm lại biến việc ăn vặt trở thành một cực hình với riêng bản thân cô.