• 15:00 02/03/2017
    Những địa danh nghiêm cấm phụ nữ đến gần
    Emdep.vn - Với quan điểm phụ nữ sẽ làm vấy bẩn bầu không khí, ảnh hưởng đến việc tu hành của các tăng ni, hoặc mất an toàn, nhiều địa danh là đền thờ, khu vui chơi cấm phụ nữ đến gần.