• 09:00 14/12/2015
    5S Online tập 523: Găp hạn ngày 14/12
    Emdep.vn - 5S Online tập 523 - Quyết đại ca bị lừa, 5S sẽ "giả làm cọp thật để dụ cọp thật đi ra khỏi hang", nghĩa là sẽ giả làm bọn cướp để đi cướp địa bàn của bọn chúng.