15:55 10/09/2018 - Người mẹ uất nghẹn kể chuyện con gái 9 tuổi bị chính ông nội dâm ô suốt 1 năm trời

Điều đau lòng nhất, đó là phần lớn trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em, kẻ ác lại chính là người nhà. (theo ANTV)