16:12 26/09/2018 - Người đàn ông lái xe máy chặn đầu hàng loạt ô tô để giúp bà cụ sang đường

Người đàn ông lái xe máy đã dừng chiếc xe của mình giữa đường, chặn ô tô và các phương tiện khác, ra tín hiệu để cụ bà sang đường an toàn. (theo DailyMail)