08:46 10/01/2017 - Ngắm tuyết rơi dày đặc trong 4 giờ

Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, cả một vùng đã được phủ trắng bởi tuyết trắng dày đặc tới cả mét.