Hướng dẫn trẻ thoát khỏi vòng tay của người lạ có ý định xâm hại

Nếu không may ở trong tình huống bị kẻ gian lôi, kéo, ép buộc và có ý định xâm hại tình dục, trẻ phải hành động như thế nào?
 57     15/03/17 18:38
Xem tiếp