09:28 19/05/2017 - Dừng xe khi thấy người gặp nạn, nhưng "bàn tay xấu xí" đã phá hủy tất cả

Thấy tình huống nguy hiểm diễn ra trước mắt, không chỉ người dân xung quanh mà một đôi nam nữ đi xe máy đỏ cũng đã chủ động dừng xe, chạy tới xem xét tình hình, giúp đỡ người bị nạn. Tất cả đều rất nhân văn và tốt đẹp cho tới khi hành động của người đàn ông đi xe máy đỏ sau đó đã phá hủy tất cả.