14:00 11/04/2017 - Cướp túi xách rồi chạy ngay vào đồn cảnh sát

Một chuyện khó tin nhưng đó là một sự không may mắn cho tên cướp trong clip.