16:30 30/03/2017 - Kiểu tóc thiên thần dành cho tóc ngắn

Dù tóc ngắn ngang vai bạn cũng có thể tạo kiểu tóc thiên thần giống như tóc dài.