06:09 11/03/2017 - Dùng bóng bay làm mút trang điểm, bạn đã thử?

Nếu bạn không có mút trang điểm, đừng lo, một quả bóng bay chứa đầy nước có thể giúp bạn giải quyết chuyện này đơn giản.