09:25 14/03/2017 - Cách trang điểm che mụn hoàn hảo

Chỉ cần một lớp nền hoàn hảo, mọi khuyết điểm trên mặt bạn đã được che đi hoàn hảo.