14:08 06/08/2017 - Bài tập tăng kích cỡ vòng 1 đáng kể sau 1 tháng

Chăm chỉ tập những động tác đơn giản này, vòng 1 lép kẹp của bạn có thể được cải thiện sau một thời gian ngắn.