16:18 01/06/2018 - 3 cách buộc tóc đuôi ngựa siêu đẹp cho nàng tóc ngang lưng

Tết hai lọn tóc bên mai, cố định phía sau đầu rồi buộc đuôi ngựa thấp giúp kiểu tóc vừa điệu đà vừa chắc chắn. (nguồn ​POPxo Beauty)