16:30 28/04/2017 - 15 phút mỗi ngày cải thiện dáng đứng hiệu quả

Đối với bạn nào có dáng hơi gù, tập động tác này mỗi ngày 15 phút, dáng đứng sẽ được cải thiện đáng kể sau một thời gian ngắn.