06:21 02/01/2018 - Với vài cái vuốt tay, bé ngủ ngay chỉ sau 3 giây

Với phương pháp này, các mẹ đỡ rất nhiều công hát ru và dỗ dành bé, phải không nào? Theo Eva/Khám Phá