08:41 06/03/2017 - Kích thích sự sáng tạo của bé bằng các hình vẽ đơn giản này

Hãy để bé tự do sáng tạo từ những thứ đơn giản nhất như thế này.