10:57 16/03/2017 - Khoảnh khắc em bé được bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ

Khoảnh khắc em bé chào đời gây xúc động với mọi người đặc biệt những người đã, đang và sẽ làm mẹ.