18:59 28/11/2016 - Đừng quát mắng! Hãy nói những điều này với trẻ

Những câu nói mang tính khích lệ, động viên hay những câu nói yêu thương sẽ khiến trẻ cảm thấy dễ chịu và vui vẻ hơn. Từ đó hình thành suy nghĩ mang tính tích cực và hành động tích cực. (HV/ BrightSide)