09:16 14/06/2018 - Biểu cảm cực yêu khi bé được mẹ dội nước lên người

Biểu cảm đáng yêu của các bé khi được tắm khiến người lớn không thể nhịn cười. (nguồn Facebook)