06:05 06/06/2017 - Bé giá 2 tuổi khóc như mưa sau khi biết mẹ vừa sinh em bé

Một bé gái hai tuổi người Mỹ khóc ngất khi biết tin nhà có em bé.