11:21 24/10/2017 - 6 điểm chung của những cha mẹ có con không thành công

Độc đoán, đánh đập, chửi mắng hay kiểm soát con... đều khiến con khó thành công. (nguồn Tech Insider)