Làm mẹ - 11:00 21/10/2017
Emdep.vn - Phan Hoàng Thu là một trong số không nhiều hoa hậu chấp nhận hi sinh sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình và sẵn sàng cho việc làm mẹ.