11:15 19/06/2017 - Sao thế giới thuở mới vào nghề và bây giờ

Trước khi nổi tiếng, hầu hết các sao đều có ngoại hình chưa hoàn hảo cho tới khi thành danh.