14:51 28/11/2016 - Phản ứng các ông bố khi con gái thông báo đã có bầu

Các ông bố sẽ phản ứng thế nào sau khi nghe điện thoại của con gái thông báo rằng "Con đã có bầu"? (nguồn Ba là nhất)