15:22 20/03/2017 - Nhan sắc Marilyn Monroe qua 36 năm cuộc đời

Hình ảnh từ nhỏ đến khi qua đời của minh tinh huyền thoại cho thấy Marilyn Monroe là mỹ nhân hoàn hảo từ khi mới được sinh ra.