12:14 08/08/2018 - Khi bạn cố tỏ ra giỏi nấu ăn mà cuộc đời như mơ

Những pha nấu ăn thất bại thảm hại khiến người trong cuộc không còn muốn thể hiện thêm một lần nào nữa. (nguồn Facebook)