14:19 09/08/2018 - Cô gái làm tháng 5 triệu muốn mua nhà ở Times City và đây là lời khuyên

Shark Hưng sẽ đưa ra lời khuyên cho cô gái trong trường hợp này. (theo Nhà TV)