06:35 21/03/2017 - Chiêu 'sefie' 180 độ mới cho bạn gái đoạn video cực phiêu
Không cần máy quay và thợ giỏi bạn gái cũng có thể tự tạo cho mình một video selfie 180 độ cực phiêu.