13:46 03/03/2017 - Chỉ những cô nàng chân ngắn mới hiểu được

Những chuyện này thường ngày này chỉ cô nàng chân ngắn mới hiểu được. (nguồn BrightSide)